Download Catalogue

Job Opportunity

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต (1 position)​

Job Description

ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและSuppliers

Qualification

- จบปริญญาตรี
- มีทักษะในการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรที่ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตขั้นพื้นฐานได้ดี (Word/Excel/E-mail)
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- อดทนและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของงาน
- มีทักษะในการคำนวนดี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจโรงพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ดูแลสต็อคสินค้า (1 position)​

Job Description

ควบคุมและดูแลสินค้าในสต็อคให้ถูกต้องรวมทั้งประสานงานและคอยตามสินค้ากับฝ่ายผลิต

Qualification

- วุฒิ ปวช/ปวส หรือเทียบเท่า
- ชายหรือหญิง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตขั้นพื้นฐานได้ดี (Word/Excel/E-mail)
- มีทักษะในการประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ

 


 

Interest please, contact
K.Hong or K.Pimpika Tel. 02-6760211-4
Email: hr@meng-hua.com

Or apply your resume at
14 Soi Narathivasratchnakarin 12 Narathivasratchnakarin Rd. Sathorn Bangkok 10120
www.meng-hua.com